Hotel Lázně Kostelec

Hotel Lázně Kostelec

Mladé společnosti jsme vytvořili performance marketing s důrazem na sociální sítě.

Hotel Lázně Kostelec

Zadání:

Zabránit snižujícímu se zájmu ze strany návštěvníků, zvýšit atraktivitu lázeňského komplexu, naplnit ubytovací kapacity nejen v hlavní sezóně ale v průběhu celého roku, přesunout komunikaci do online prostoru.

Nástroje:

Public relations, správá sociálních sítí (Facebook), programmatic buying.

Náš cíl:

Naší snahou bylo zvýšit povědomí o lázních nejen na Moravě, ale v celé České republice. Zároveň omladit brand a nastavit pravidelnou komunikaci se zákazníky.

Výsledek:

  • Podařilo se nastartovat opětovný růst zájmu o služby Lázní Kostelec
  • Meziroční růst ubytovacích kapacit
  • Podpora méně atraktivních měsíců
  • Vytvořena nová a svěží komunikace hotelu

Michaela Bartošová k tomu dodává:

“Ve velmi krátké době se nám podařilo nastartovat moderní a atraktivní styl komunikace. Brand jsme omladili a z offline prostředí jsme jen přesunuji do dynamického online světa. Nutnou podotknout, že se nám to podařilo hlavně díky velké důvěře klienta, který nám nechal v mnoha ohledech volnou ruku, a to se vyplatilo a odrazilo na celkových číslech.”

Chcete vědět o možnostech akcí a propagace více?

Kontaktujte nás