Produkce

Produkce

Produkce využívá smysly potenciálních zákazníků a vytváří emocionální otisk vaší značky vybudovaný na základě osobního kontaktu.

Event marketing

Je novějším nástrojem, jak komunikovat s veřejností formou představení a maximálně využít smyslový potenciál jedince. Nabízejí se nástroje jako konference, semináře, školení, výstavní expozice, vernisáže, galavečery, opening eventy nebo kulturní akce všeho druhu, od kulturních přes společenské až po sportovní.

Firemní akce

Produkce však nezůstává pouze při komunikaci externí, ale soustředí se také na tu interní v rámci jedné společnosti. Firemní akce, jako jsou večírky, teambuildingy, workshopy nebo kurzy přestavují efektivní nástroj, jak vytvořit firemní kulturu, a spojují všechny zaměstnance.

Sales promotion

Sales promotion je progresivním nástrojem, jak přímo oslovit zákazníka s cílem zvýšení prodejů výrobků nebo služeb. Road show, promo akce, sampling, ochutnávky a prezentace v místě prodeje.

Direct marketing

Direct mailing, telemarketing, SMS/MMS marketing a neadresná distribuce jsou nástroji direct marketingu. Moderního nástroje komunikace, který funguje na bázi přímého kontaktu mezi zadavatelem a adresátem. Cílem je vytvoření customizované nabídky a odstranění anonymity spotřebitelů.

Chcete kreativní a úspěšné akce?

Kontaktujte nás